"Dům hrůzy" změnil majitele, ale byznys s chudobou pokračuje.

Bytový dům na ulici Vrážská 1165 změnil na konci září své majitele. Podle obchodního rejstříku je novým vlastníkem firmy BOMAK, s.r.o., které objekt patří, společnost Hypnos Property ze skupiny Raiffaisen Leasing. Že by chtěla tato leasingová společnost vybudovat v objektu své sídlo? Bohužel, nikoliv.

 

"Dům hrůzy" změnil majitele, ale byznys s chudobou pokračuje.

Dům nadále budou obývat sociálně slabé rodiny a nepřizpůsobiví občané, které do objektu lákají na státní příspěvky na bydlení radotínští podnikatelé Eduard a Ondřej Opletalovi. Těm totiž nadále zůstávají rozhodovací pravomoci ve společnosti BOMAK, neboť vlastnická struktura se změnila jen kvůli financování objektu, což nám potvrdil zástupce Raiffaisen Leasing.
"Ve zmíněném případě se jedná o leasingové financování. Jsme vlastníky prostřednictvím společnosti Hypnos Property pouze v souvislosti s financováním a za účelem jeho zajištění. Všechna ekonomická rozhodnutí činí i nadále náš klient a my nejsme oprávněni tato rozhodnutí ovlivňovat," uvedl v písemné odpovědi na náš dotaz jednatel Raiffaisen Leasing Alois Lanegger.
Obytný dům ve Vrážské ulici je jedním ze stovek podobných "zařízení" v České republice, jejíž majitelé vydělávají na tom, že pronajímají byty sociálně slabým občanům, kterým stát přispívá na bydlení, a to buď formou příspěvku na bydlení nebo doplatku na bydlení. Podstatou tzv. byznysu s chudobou je tedy to, že majitelům bytů platí nájem v podstatě stát (resp. všichni daňoví poplatníci). Byty přitom často bývají v dezolátním stavu a bydlí v nich najednou pět i více osob.
Města a obce s tímto nešvarem nemohou nic dělat, Ministerstvo práce a sociálních věcí sice připravuje v oblasti dotací na bydlení úpravy, avšak konkrétní legislativní změny jsou stále v nedohlednu.

A jak se na podnikání v domě na Vrážské ulici dívá radotínská radnice? Na naše otázky odpovídá místostarosta Městské části Praha 16 Miroslav Knotek:

Jak se staví radnice k podnikání panů Eduarda a Ondřeje Opletala, kteří v objektu pronajímají byty sociálně slabým občanům, jimž stát přispívá na nájem?
Postoj radnice městské části k situaci kolem bytového domu Vrážská 1165 je stejně kritický, jako u občanů, kteří v tomto podnikání vidí problém. Během předchozích mnoha let se tento problém v Radotíně téměř nevyskytoval a pokud ano, tak nebyl v takové míře. Bohužel změna „hoteláku“ na současné využití objektu byl pro radnici krok velmi nevhodný a problémový.

Pokusila se radnice s podnikateli Opletalovými jednat a omezit příliv nepřizpůsobivých občanů do Radotína?
Vedení radnice s bratry Opletalovými jednalo několikrát a dohodlo se na některých opatřeních a spolupráci s Policií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy. Opatření se týkala například domovního řádu, pobytu ubytovaných před domem, nebo i předávání aktualizovaných seznamů ubytovaných oběma pořádkovým složkám. Majitelé domu byli ze strany vedení radnice upozorněni na dopad tohoto rozhodnutí pro Radotín.

Má radnice k dispozici informace o tom, zda se zvýšila kriminalita poté, co byl obsazen objekt v ulici Vrážská?
Rada je každý měsíc informována o bezpečnostní situaci ze strany Policie ČR Městské policie hl.m. Prahy. Z hlediska náporu trestné činnosti dlouhodobě na území Radotína nedochází k nárůstu kriminality, o čemž svědčí i celopražské statistiky. Podle průzkumu provedeného hlavním městem Prahou v roce 2015 je Praha 16 druhým nejbezpečnějším obvodem v celém hlavním městě. Dochází k mírnému nárůstu přestupků v oblasti veřejného pořádku. Nedá se tedy explicitně konstatovat, že situace je horší než předtím, protože to ovlivňují různé skutečnosti. Například ještě předtím, než došlo ke změně využití objektu č.p. 1165, jsme v této lokalitě v letních měsících pravidelně řešili nárůst nepřizpůsobivých občanů z okolních městských částí. Vzhledem k špatnému a prakticky trvalému podstavu policistů a strážníků, radotínská radnice přistoupila k využití bezpečnostní agentury a tím k podpoře pořádkových složek. Spolupráce bezpečnostní agentury s oběma policiemi přinesla i zadržení tří celostátně hledaných osob. Situace se však rapidně zhoršila v zapojení úředníků úřadu městské části. Sociálnímu odboru a OSPOD (Oddělení sociálně právní ochrany dětí) narostla agenda, která řeší složitou situaci nových příchozích, hlavně rodin s dětmi. Stavebnímu úřadu skokově narostla agenda související se sociální oblastí – úředníci musí opakovaně chodit na kontroly prostor žadatelů o sociální dávky (podpora bydlení sociálně slabých) a vyplňovat dalekosáhlé formuláře dle požadavků Úřadu Práce ČR. Základní škole narostl počet žáků, kteří vyžadují zvýšený přístup učitele, nebo asistenta. Všechny tyto změny se odrážejí i v jednotlivých třídách.

Iniciuje radnice kontroly strážníků či Policie ČR v objektu?
Na prvním jednání s majiteli objektu byli přítomni velitelé služeben Policie ČR a  Městská policie hl. m. Prahy v Radotíně. Oba následně, po dojednání, dostali k dispozici seznam ubytovaných, který by měl být pravidelně aktualizován. Sama o sobě nemá policie do objektu přístup, reaguje na vyzvání majitelů objektu, kteří ale při jednání proklamovali, že se vpuštěním strážníků a policistů do objektu nemají problém.

Je podle vás možné za současné legislativy problém nějakým způsobem řešit?
Nevěřím tomu. Bohužel si stát usnadnil řešení složité sociální otázky a umožnil tak současnou situaci, kdy se sociální problém stal výnosným byznysem. V důsledku takového rozhodnutí se pak třeba stane, jako v našem případě, že se takové zařízení dostane do samého centra městské části. Důsledky pak vidíme všichni každý den a řešení, které by měl nabídnout stát, my nemáme moc jak ovlivnit. Jako zástupci samosprávy se i s dalšími kolegy z měst a obcí dlouhodobě snažíme přesvědčit naše legislativce, aby přijali novelizaci zákona o sociálním bydlení a příspěvku v hmotné nouzi, který by na základě jasných pravidel a kritérií nebyl tak zneužitelný.  

 

15016349_1238488999520542_6040519604772670627_o.jpg


 

 

 

Váš komentář

Pro vkládání komentářů se musíte přihlásit