Karel Hanzlík: Važme si toho, jak se máme dobře

Co čeká Radotín v letošním roce? Například stavba nového krytého bazénu vedle biotopu či hasičské zbrojnice za Kulturním střediskem Koruna, ale také komunální volby. A nejen o tomto jsme si povídali se starostou Městské části Praha 16 - Radotín Karlem Hanzlíkem.

Karel Hanzlík: Važme si toho, jak se máme dobře

Od našeho posledního rozhovoru uplynulo právě dvanáct měsíců. Jaký byl pro vás osobně rok 2017?
Byl po pracovní stránce hodně náročný. Na instituce, jako je ta naše, se valí neustále nové a nové povinnosti. V posledních měsících loňského roku jsme zahájili velice složitou přípravu na zajištění kontroverzního Obecného nařízení o ochraně osobních údajů neboli General Data Protection Regulation (GDPR). Jedná se o nařízení, které vstupuje v účinnost od května 2018 a přináší nový právní rámec ochrany občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. Za případné porušení hrozí astronomické pokuty. Od listopadu jsme se museli vypořádat s navýšenými platovými tarify ve státní správě, které stát legislativně garantuje, ale jako už po několikáté, nesanuje v celém rozsahu. Naštěstí díky dlouhodobě zodpovědnému hospodaření městské části jsme schopni tyto problémy řešit. Prakticky celý rok se řešila situace v naší servisní organizaci - technických službách, kde pracovní poměr ukončilo několik zaměstnanců a nakonec i vedoucí organizace, což mělo za následek dočasné snížení akceschopnosti v plnění úkolů. Během roku probíhala koordinace a příprava na velké projekty, které Radotín v blízké budoucnosti čekají, a kde městská část není investorem. Jedná se například o optimalizaci železničního koridoru, další etapu výstavby Centra Radotín, výstavbu lávky. Dále pak příprava na naše akce, tedy akce radotínské radnice a zajištění jejich financování. Do toho běžné povinnosti. Například v minulém roce 2017 projednala Rada městské části o 150 předkladů více než v roce 2016. Souhrnně to bylo 685 tisků.     

V Radotíně se loni udála spousta nových věcí - rozšířila se základní škola a pokračuje výstavba auly, byla dokončena výstavba rezidenčního projektu v ulici Na Betonce, kam se přestěhovali noví obyvatelé. Radnici se podařilo zajistit financování výstavby nového krytého bazénu... Pojďme se krátce zastavit právě u toho bazénu. S jeho výstavbou je spojena i jedna občany velmi kritizovaná záležitost a tou je zrušení tújového bludiště, místo kterého bude parkoviště. Může ještě petice za záchranu bludiště ohrozit vybudování parkoviště či dokonce výstavbu bazénu?
Samotná petice nemůže. Ale průběh může zkomplikovat někdo ze signatářů petice, v případě, že využije zákonnou možnost se odvolat do probíhajícího stavebního řízení. Vydání stavebního povolení na parkoviště se pak může časově oddálit a tím i kolaudace bazénu, který se již začal stavět. Tímto počínáním by tak mohli ohrozit získanou investici.

Vypadá to, že protesty proti kácení tújí patří k nejvíce kritizovaným rozhodnutím radnice za poslední čtyři roky, je to tak?
Možná to tak vypadá, ale jde o určitou účelovou manipulaci opravdu úzkého okruhu několika lidí, což ukázala v reálu svolaná demonstrace před radnicí, kam dorazil ve sjednaný čas pouze manželský pár, jež inicioval uvedenou petiční akci. Když se ještě vrátím k petici pro zachování tújového bludiště, tak ho podepsalo asi pět set lidí, ale pouze 150 z nich je z Radotína. Zbytek tvoří lidé i z hodně vzdálených míst, kteří vyplnili elektronickou podobu petice. Po vydání dalšího článku v Novinách Prahy 16, kde bylo vysvětleno, proč a z jakého důvodu dojde k odstranění tújí, ozvalo se (i písemně) několik signatářů petice, že by rádi, aby jejich podpis pod peticí nebyl počítán, jelikož jim nebyla podána celková souvislost případu. Dále jeden aktivistický spoluobčan vytvořil dopis na podporu celé akce spojené s výstavbou plaveckého bazénu a s ním související realizací parkoviště. Jsem rád, že se pod podpůrný dopis za krátkou dobu podepsalo více jak 800 spoluobčanů. Domnívám se, že každý, kdo se na celou věc podívá pragmaticky a se soudností, tak musí uznat, že přidaná hodnota krytého plaveckého bazénu, který bude využívat sociálního zázemí přírodního biotopu a vyroste v areálu základní školy, takže bude velice intenzivně využíván k výuce plavání dětí při hodinách tělocviku, je několikanásobně větší než tújového bludiště.

Velká vlna kritiky se po celý rok snáší také na vedení školní jídelny, především na kvalitu a skladbu jídel. Na to, že obědy dětem nechutnají, si stěžují desítky rodičů. Pokusila se radnice s ředitelkou školní jídelny o tomto problému jednat?
O masivnější vlně nespokojenosti nevíme. Registrujeme písemné stížnosti a případnou individuální komunikaci s jednotlivými rodiči a tak mohu konstatovat, že v tomto školním roce jsme řešili pouze stížnost rodičů nových studentů gymnázia, jichž děti se nemohly z důvodů zvýšeného zájmu dostat do školního stravování. Druhá stížnost byla na skladbu jídelníčku ze strany 22 rodičů žáků ze základní školy. Stížnosti řešíme a vnímáme je. Pan místostarosta Knotek v rámci přerozdělování mzdových prostředků z hl. m. Prahy jedná v rámci správního obvodu Prahy 16 i s vedoucími stravovacích zařízení z dalších městských částí a stížnosti na jídlo řeší snad všechny školní jídelny. S ředitelkou školní jídelny komunikujeme pravidelně a část kritizovaných věcí se postupně daří měnit. Předchozí paní vedoucí Severová odešla například i z důvodu kritiky rodičů, že jídelna tehdy nenabízela pestřejší skladbu jídel a bylo jí vytýkáno, že ve skladbě pokrmů preferuje klasickou českou kuchyni. Nyní jsme v opačné situaci, kdy rodiče požadují více jídel z klasické kuchyně. A pak se zavděčte…  

V rozhovoru pro tento portál se vedoucí jídelny vyjádřila, že stížnosti rodičů nejsou objektivní a že děti nejedí a ani se nesnaží jíst zdravě. Chápu, že mnohé děti by si daly raději hranolky "z mekáče", nicméně nejsou kombinace jako banánová polévka, hrachová polévka se švestkami, rizoto se špenátem, červená čočka na zázvoru se špenátem (cituji konkrétní jídla, která se objevila na jídelníčku) přeci jen trochu přehnané? Chutnají vám tato jídla?
Je pravda, že tato jídla se na jídelníčku objevila. V případě polévek to však byly ojedinělé případy a v případě banánové polévky to bylo už před cca rokem a přesto je to časté téma stížnosti některých rodičů. Jídelnu navštěvuje pravidelně vedení radnice, úředníci, pedagogové gymnázia a základní školy a v případě polévek neregistrujeme nespokojenost. Naopak, a to mohu osobně říct, že polévky jsou velmi chutné. Jak v jídelně vidíme, je škoda, že většina žáků a studentů polévky nejí. To je případ i mého syna, kterému pak hlavní jídlo nestačí. V případě jídel je možné volit až na ojedinělé příklady mezi dvěma jídly. Souhlasím s výtkou rodičů, kterou jsem v předchozích měsících slyšel od některých z nich, a to že pod některými názvy si nedokáží vybavit o jaké jídlo se jedná. To byl rovněž předmět jednání s vedoucí jídelny paní Ondrušovou a domnívám se, že tento problém se minimalizoval. V poslední době do chodu školních jídelen razantně vstoupilo MŠMT a aktuální legislativa. Každá školní jídelna musí mít certifikovanou nutriční terapeutku, která schvaluje a ovlivňuje jídelníček školních jídelen. Naše školní jídelna má schválený jídelníček cca 90 jídel, která paní ředitelka musí poskládat do jednotlivých týdnů podle požadavků tzv. stravovacích košů. 

Není podle vás už těch stížností tolik, že by bylo vhodné uvažovat o výměně ředitelky školní jídelny?
Nevidíme důvod výměny paní ředitelky. Je potřeba si uvědomit, že jídelna v dnešní době vaří 1300 jídel, což už není standardní školní jídelna. Přímých strávníků v jídelně je 1000. V současné době je stravovací zařízení na hranici kapacity a na podzim jsme řešili se zřizovatelem radotínského gymnázia (pozn. redakce: Hl. m. Praha) budoucnost jejich strávníků. Podařilo se nám získat dotaci na kompletní rekonstrukci kuchyně a rozšíření jídelny – zvýšení kapacity, tak aby se zvýšila obrátkovost a modernizovaly se i technologie. Personální situace vedení jídelny se paradoxně vyřeší sama, protože se paní ředitelka rozhodla ukončit pracovní poměr z osobních důvodů.  

Pojďme ale k letošnímu roku, který určitě nebude jednoduchý. Radotín čekají významné investiční akce a hlavně, bude to rok volební - v říjnu proběhnou komunální volby. Tak začněme tou politikou. Voliči dali zelenou "netradičnímu" politickému stylu Andreje Babiše, úspěch slavila i Okamurova SPD. Jak vy vnímáte s několikaměsíčním odstupem výsledky voleb?
Jsem obrovsky zklamaný ze stavu naší společnosti, že v době, kdy se drtivá většina lidí u nás má poměrně slušně a žije v bezpečné zemi, volí více jak 2 miliony občanů alternativu v podobě nedemokratických, extremistických a autokratických stran či hnutí. Kdy lidem nevadí, že premiérem se stal kariérní komunista, spolupracovník STB, notorický lhář a trestně stíhaný člověk. Člověk, který ve své osobě koncentruje politickou, ekonomickou a mediální moc, což je pro demokracii obrovské nebezpečí. Jsem zklamaný, že lidé tak zapomínají…  

Hnutí ANO mělo nejvíce hlasů i v Radotíně. Mohou podle vás parlamentní volby ovlivnit i výsledky letošních komunálních voleb v Radotíně, kde po roce 1989 měla vždy fenomenální úspěch ODS?
Domnívám se, že v místech či městské části o velikosti jako je Radotín a menších jsou komunální volby o něčem jiném než parlamentní volby. Zde to není o politických stranách a jejich slibech, ale o konkrétních lidech a práci, která je za nimi vidět. A zde můžeme nabídnout mnoho členů, kteří dlouhodobě pro Radotín pracují, i třeba jako členové komisí a výborů nebo dobrovolní trenéři či členové různých volnočasových organizací. Tak to bylo v roce 2010, kdy se na pravici v Praze stala lídrem TOP 09 nebo v roce 2014, kdy se ODS dle celorepublikového průzkumů pohybovala kolem 6 procent podpory, tedy na historickém minimu preferencí. Přesto jsme v Radotíně vždy výrazně zvítězili. Proto bych poslední výsledek parlamentních voleb nepřeceňoval, ale určitě jej nebudu úplně podceňovat. Každopádně naše vítězství bylo i vždy podloženo plněním volebních slibů, se kterými jsme do každého období vstupovali.

Mají podle vás lidé v Radotíně o politiku zájem?
Jak komunikuji s mými kolegy, dalšími pražskými starosty, tak je zájem v Radotíně asi jako v jiných městských částech. To znamená, že se spíše starají jen o věci, které se jich bezprostředně dotýkají. V posledních letech je velký problém třeba doplnit lidi do poradních orgánů Rady MČ nebo Zastupitelstva MČ. Proto jsem osobně vždy rád, že se objeví nějaký člověk, který má upřímný zájem pracovat v komisi či výboru. Na druhou stranu mě irituje, když se bezprostředně před volbami objeví byť nový subjekt, ale s lidmi, kteří v Radotíně dlouho žijí, ale v minulosti pro toto místo nic neudělali a proklamují,  jak budou pro blaho Radotína pracovat. Po neúspěchu v komunálních volbách pak o nich zase není slyšet.  Je to snaha využít momentální politickou situaci jako pomyslný výtah k moci, což je vůči místu, kde tito lidé kandidují, velice neupřímné.  

Politika a stranická příslušnost pravděpodobně ovlivnila i rozdělování třímiliardového přebytku pražského magistrátu, kdy městská část Praha 16 nedostala z toho balíku ani korunu. Obdržela vaše radnice nějaké vysvětlení?
Napsal jsem otevřený dopis na vedení hl. m. Prahy s požadavkem na vysvětlení tohoto zcela netransparentního a arogantního počínání, kdy ,,spřízněné MČ“ obdržely v některých případech v sumarizované podobě více jak sto miliónů na x projektů, které neměly ani připravené, a skoro 20 pražských městských částí neobdrželo nic, i když, jako v našem případě, mají připravené projekty, o kterých na hl. m. Praze věděli. Dopis mi na začátku letních prázdnin připodepsalo dalších 12 starostů, jejichž městské části rovněž nic neobdržely. V této záležitosti jsem byl i na jednání u paní náměstkyně pro oblast ekonomiky (Ing. Kieslingerová), abych jí vyjádřil osobně svojí nespokojenost. Odpověď na dopis byla velice tristní, jednoznačně usvědčující pražského vedení z nekompetentnosti.

Jak jste zmínil v našem loňském rozhovoru, čekají Radotín velké změny právě v letošním a příštím roce. Začne výstavba centra Radotína, chystá se výstavba železničního koridoru a s ní spojená přestavba vlakového nádraží výstavba nového nadzemního parkoviště, stavět se má nová hasičská zbrojnice, protipovodňová ochrana v oblasti Šárova kola a již zmíněný krytý bazén. Radotín se tedy změní v jedno velké staveniště... Jak jsou jednotlivé stavby načasovány? Můžete krátce zmínit časový harmonogram jednotlivých staveb?
V loňském roce byla zahájena v posledním kvartálu stavba nové hasičské zbrojnice, krytého bazénu a protipovodňové ochrany oblasti Šárovo kolo. Všechny tyto stavby by měly být dokončeny do konce roku 2018 a jsou rozmístěny v různých od sebe relativně vzdálených částech Radotína a jejich výstavba bude ovlivňovat život obyvatel minimálně, spíše jen lokálně. Výstavba železničního koridoru by měla dle investora SŽDC být dle předběžného harmonogramu zahájena koncem roku 2018 s tím, že hlavní stavební činnost bude probíhat od roku 2019 až do roku 2021. Jelikož však u této komplikované stavby není ukončeno stavební řízení, dá se předpokládat určité časové zdržení. Výstavba Centra Radotín se nezahájí dříve než v druhé půlce roku 2019.

Zastavme se na chvíli u přestavby centra Radotína, tedy lokality před nákupním centrem. Jak konkrétně bude omezena doprava a pohyb osob na území kolem parkoviště u Alberta?
Na stavbu centra je v současnosti k dispozici studie a v letošním roce se předpokládá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Není tedy ještě stanoven postup a harmonogram výstavby, opět i s ohledem na složitost stavebního řízení. Přesto, jako první krok bude nutné nejprve postavit novou radnici v místě stávající kotelny, tak aby se mohli plynule, bez omezení poskytovaných služeb pro veřejnost, přemístit úředníci a mohla být odstraněna stávající  budova ÚMČ  č.p. 21, kde sídlí například odbor občanskoprávní či živnostenský. Rovněž se bude v úvodu řešit výstavba komunikace před Albertem a až následně se zahájí výstavba bytových objektů. Tím by byl zajištěn přístup a příjezd ke stávajícím obchodům. 

Plán na výstavbu nové radnice a rezidenční části se několikrát měnil. Je to tedy definotovní verze toho, jak bude centrum Radotína vypadat?
Ano, před asi třemi roky došlo k ideologické změně názoru na umístění nové radnice, a to z oblasti ve vnitrobloku za kulturním střediskem Koruna do oblasti na náměstí Osvoboditelů. Rozhodlo o tom především dopravní hledisko, lepší přístupnost a fakt, že vnitroblok bude využit pro komunitní centrum a pro rozšiřující se požadavky většího a modernějšího zázemí pro kulturní dění a hlavně pro výstavbu služebny Policie ČR, kterou chceme přemístit z odlehlé oblasti ve Výpadové ulici, blíže k lidem. Nová radnice, respektive úřad vznikne na místě stávající kotelny. Bude to objekt, který bude splňovat všechny moderní trendy, a kde si občané pod jednou střechou budou moci komfortně vyřídit všechny úřední záležitosti. Ne tedy, jako v současnosti, kdy přenesený výkon státní správy poskytujeme na třech od sebe vzdálených budovách. Tato záležitost se po dlouhých jednáních podařila majetkově řešit se společností Veolia, která se se svojí modernizovanou technologií přemístí na Sídliště.    

Kdy se s výstavbou radnice začne?
Se zahájením stavby můžeme reálně počítat v druhé polovině roku 2019.

V rámci přestavby centra vzniknou i nové byty. Kolik jich bude?
Mělo by jich být řádově 150 až 170 bytů. V přízemích objektů budou nebytové prostoy, půjde o cca 1700 m2 obchodních ploch.

Která ze zmiňovaných staveb bude podle vás nejnáročnější z hlediska omezení dopravy, uzavření chodníků atd.?
Jednoznačně nejnáročnější bude optimalizace železničního koridoru, tedy akce, kde je investorem státní podnik SŽDC, v rámci níž bude rekonstruován viadukt a podjezd na Horymírově náměstí. Dojde zde k dlouhodobějším uzavírkám a k nutnosti zajištění objízdných tras.  

Co příjemného čeká v letošním roce občany Radotína? Na co se nejvíce vy sám těšíte?
Občany Radotína opět čeká pestrá paleta, v mnoha případech, již tradičních kulturně společenských akcí jako je Havelské posvícení, Královský průvod, Burčákobraní, Radotínská neckyáda a nebo Velký dětský den či desítky rozsahem menších programů v našem kulturním středisku Koruna. Já osobně se těším na každou z těchto akcí, jelikož je to vždy příležitost se setkat se spoluobčany a v relativně neformálním prostředí si popovídat třeba i o lokálních tématech.     1

Jsme na začátku roku 2018. Co byste chtěl vzkázat spoluobčanům?
Chtěl bych všem především popřát pevné zdraví, jelikož to je to nejcennější, co máme. Samozřejmě i potřebnou pohodu, nějaký ten úspěch a spoustu přátel, kterých si můžete vážit a věřit jim. Dále bych spoluobčanům chtěl vzkázat, aby se maximálně snažili vycházet ze svých nezastupitelných osobních zkušeností z předešlých let, žili aktivně současností a mysleli na budoucnost. Podle toho se i rozhodovali. Nenechte se ovlivňovat a strašit ve svých názorech médii mocenských skupin a osob. Važme si s velkou pokorou svobody a demokracie, toho v jaké době se nacházíme a jak se v porovnání s jinými částmi světa máme dobře.      

Vizualizace centra Radotína:

ps_03.jpg

ps_01_171201.jpg

171204_perspektiva soutisk.jpg

ps_11_2.jpg

Váš komentář

Pro vkládání komentářů se musíte přihlásit
Petra Maštalířová
Vážený pane starosto, konečně jste dokázal jak Vám záleží na každém občanu Radotína. Je hanba, když do novin a v médiích vystupujete hlasem občanů Radotína, ale pro Vaši informaci zde žijí i lidé kteří Vás nemají nijak v oblibě, a nesouhlasí s Vašimi rozhodnutími. A pokud proti tomu bojují rozhodně by si starosta nebo jeho úředník neměl dovolit takové občany označovat jako účelové manipulátory.Ti lidé platí daně a mají právo na klidný a pohodlný život. Vy zde jen svými rozhodnutími ničíte kvalitu bydlení, ať již ničením zeleně či budování, zřizováním parkovišť bez ohledu na to zda je to před okny domů, či zúžení vozovek a chodníků kde se nevyhnou ani dva kočárky. A ne všichni občané swe můžou sebrat a odejít se nadýchat čerstvého vzduchu k Berounce. Pro mě osobně jste velikým zklamáním a jsem si jistá že ve stáří, pokud se ho s bronchitidou občané dožijou budou litovat toho, že na úřadě MČ Prahy 16 nebyl člověk který by zamezil všudypřítomným autům zaparkovaných v každé možné uličce.