Včasné odjezdy vlaků jsou v nedohlednu

Každý, kdo jezdí vlakem směrem na hlavní nádraží či do Berouna je už pořádně otráven. Není totiž dne, kdy by vlaky neměly zpoždění. Jde o 5, 10, ale i 15 či více minut a občas se i stane, že spoj je zrušen úplně. Co je příčinou častých zpoždění vlaků a kdy se situace zlepší? Zeptali jsme se na SŽDC.

Včasné odjezdy vlaků jsou v nedohlednu

Na naše otázky nám odpověděl Pavel Tesař z generálního ředitelství Správy železniční a dopravní cesty.

Proč dochází v posledních týdnech k tak častým zpožděním vlaků, co konkrétně je jejich příčinou?
Na trati 171 z Prahy do Berouna a v navazujícím úseku do Plzně probíhají v současné době tři rozsáhlé výlukové akce, které zásadně ovlivňují provoz vlaků. Je to jednak rekonstrukce stanice Beroun a úseku z Berouna do Králova Dvora, která bude trvat až do jara roku 2019, dále budování nového mostu mezi stanicemi Řevnice a Dobřichovice (výluky do konce letošního října) a pak to jsou sanace náspu mezi stanicemi Hořovice a Zdice, které potrvají do 24. listopadu letošního roku. Navíc muselo být na celkem třech místech (výhybna Praha-Vyšehrad, část 2. traťové koleje v úseku Dobřichovice – Praha-Radotín a most v Praze-Malé Chuchli) zavedeno omezení s tím, že v prvních dvou případech se předpokládá oprava do konce listopadu letošního roku. Všechna zmíněná omezení ovlivňují pravidelnost vlaků. Někdy jsou příčinou i jiné důvody jako závady na vozidlech nebo na zabezpečovacím zařízení. Bohužel, jakékoli zpoždění se kvůli výlukám přenáší na další vlaky, například z důvodu jejich obratů v koncových stanicích nebo ovlivňují jízdu jiných vlaků, zvláště v úseku, kde se jezdí pouze po jedné traťové koleji.

Podle našeho názoru není veřejnost o výlukách a zpožděních vlaků dostatečně informována. Proč?
Cestující jsou o všech probíhajících výlukách informováni na vývěskách v příslušných stanicích, další možností jsou informace na webových stránkách SŽDC a dopravce ČD. Při vyhledání spojení v aplikaci IDIOS se u každého spojení objevují informace o probíhajících výlukových akcích na příslušné trati, a to zvlášť u každého vlaku. Kromě toho jsou cestující informováni o každém zpoždění vlaku staničním rozhlasem, při zpoždění delším než 10 minut se sděluje i příčina tohoto zpoždění.

Výpravčí v zastávce Praha-Radotín odmítají informovat o zpožděních vlaků, často se stává, že lidé nevědí, který vlak pojede na Prahu dříve, zda ten z Černošic, anebo vlak vypravovaný přímo ze stanice Radotín. Proč jsou informace k veřejnosti neustále takto nedostatečné, jsou snad výpravčí v Radotíně němí?
Výpravčí v železniční stanici Praha-Radotín řídí v dopravní provoz ve svém úseku sám a musí neustále sledovat vývoj dopravní situace a podle toho reagovat, popřípadě situaci konzultovat s dispečerským aparátem. Ne vždy je rozhodnutí možné udělat dostatečně dlouho dopředu a výpravčí se proto musí rozhodnout na poslední chvíli nebo podle pokynů z dispečerského aparátu. Nemůže proto stát na nástupišti a diskutovat s cestujícími. Ti mohou sledovat aktuální informace na audiovizuálním informačním systému, tzv. „Pragotronu“, kde je výpravčí aktualizují podle vývoje dopravní situace.

V průběhu prázdnin byla prováděna rekonstrukce trati v úseku Radotín-Smíchovské nádraží. Nyní, i po skončení rekonstrukce, tam vlaky jezdí minimální rychlostí. Proč tomu tak je?  
V průběhu prázdnin a v předešlém období neproběhla rekonstrukce celého úseku mezi stanicemi Praha-Smíchov a Praha-Radotín, ale pouze výměna kolejnic tam, kde to bylo nejvíce potřeba. Sníženou rychlostí se nyní projíždí z důvodu špatného technického stavu mostu pouze na již zmiňovaném úseku v délce 50 metrů v Praze-Malé Chuchli.

Radotínské nádraží čeká rekonstrukce, bude se upravovat nástupiště, dojde i k jeho posunutí. Kdy budou práce zahájeny?
Radotínské nádraží čeká rekonstrukce včetně úpravy nástupišť. Nástupiště budou ponechána ve stávajících polohách, změní se jejich délka, a to na 220 metrů. Nástupní hranu budou mít v normové výšce 550 mm nad temenem kolejnice. Předpoklad zahájení prací ve stanici Praha-Radotín je v roce 2019.

Pár příkladů z posledních týdnů:

IMG_20170912_074656_1.jpg

IMG_20170925_075603_1.jpg

IMG_20170817_181108(2).jpg

IMG_20170908_155503.jpg

Váš komentář

Pro vkládání komentářů se musíte přihlásit