Ředitelka školní jídelny Zuzana Ondrušová: stížnosti rodičů na kvalitu jídel nejsou objektivní

V posledních týdnech roste počet stížností dětí a jejich rodičů na úroveň jídel ve školní jídelně. Některá jídla dětem nechutnají, rodičům se skladba některých jídel zdá nevhodná. Proto jsme položiili dotazy ředitelce příspěvkové organizace Školní jídelna Radotín, paní ing. Zuzaně Ondrušové. Tady jsou její odpovědi.

Ředitelka školní jídelny Zuzana Ondrušová: stížnosti rodičů na kvalitu jídel nejsou objektivní

Jak připravujete jídelníček v radotínské školní jídelně, kdo se podílí na skladbě jídel a podle jakého klíče se setavují?
Sestavování jídelního lístku mám v popisu práce jako statutární zástupce já osobně. Navíc jej kontroluje nutriční terapeutka, která úzce spolupracuje se školní jídelnou v souvislosti s oficiálním poskytováním dietního stravování. Dle jejích slov je vše v naprostém pořádku a z hlediska nutriční péče vyhovující školnímu stravování. Sestavování jídelníčku mimo jiné podléhá spotřebnímu koši, který je striktně nastaven od kompetentních orgánů. Školní jídelna musí splňovat řadu vyhlášek a zákonů, které určují podmínky školního stravování, rodiče by se měli nejprve informovat a orientovat ve vyhláškách a potom soudit.

Rodiče si stěžují, že mnohá jídla jsou přinejmenším netradiční - např. banánová polévka, švestkové jáhly, rizoto se špenátem apod. Jsou toto podle vás jídla pro děti?
Stížnosti rodičů do jídelny v posledních měsících nedorazily, proto se domnívám, že není na místě řešit skladby jídelníčku touto cestou. Přesto však ráda odpovím, aby si nejen rodiče, ale i pedagogové uvědomili, že právo určovat podmínky školního stravování má „stát“, neboť tento dotuje provoz školních jídelen, rodiče si platí pouze suroviny, ze kterých se připravují obědy. Částky jsou však velmi nízké a proto je doslova umění sestavit nutričně i finančně jídelní lístek, navíc takový, který ještě bude splňovat podmínky spotřebního koše! Konkrétně údajná stížnost na banánovou polévku je velmi zvláštní, poněvadž tato polévka byla zařazena dne 2.12.2014! Jelikož se neosvědčila, byla definitivně vyřazena ze seznamu polévek, které zde připravujeme. Receptury pokrmů jsou čerpány a odsouhlaseny nutriční terapeutkou z literatury určené speciálně pro školní stravování a posvěcené kompetentními úřady, které zodpovídají za vzdělávání a výchovu dětí ve školských zařízeních. Vše je podrobně uvedeno na webových stránkách ŠJ Radotín, stačí, aby si rodiče udělali čas a v klidu si přečetli veškeré informace. My jako personál je známe a řídíme se jimi, je na rodičích, zda si je prostudují a následně z nich budou čerpat.

Zaznamenali jste v posledních měsících stížnosti rodičů na kvalitu jídla? Jak na tyto stížnosti reagujete?
Stížnosti od rodičů na pokrmy připravované ve zdejší školní jídelně jsem zaznamenala naposledy dne 3. 10. 2014, kdy byla ve školní jídelna provedena kontrola stravování a dodržování všech požadavků pro provoz školského zařízení, poskytujícího stravování ze strany tzv. Stravovací komise, jež od tohoto data neměla žádnou jinou potřebu kontaktovat jídelnu či zde provést kontrolu. Záznam lze najít na www.sjradotin.cz v sekci Aktuality ze dne 8. 10. 2014 včetně přílohy s fotografiemi kontrolovaných pokrmů. Jelikož žádné oficiální stížnosti nemám, nemohu na ně reagovat. Co kdo píše na sociálních sítích, není pro mne dostačující, to jsou pouze zveřejněné subjektivní názory jednotlivců, kterými jsou v současné době sociální sítě přehlceny.

Zvažujete o tom, že budete připravovat jídla méně kreativní, ale taková, která budou dětem chutnat?
O přípravě méně kreativních pokrmů neuvažuji již z toho hlediska, že pokud budeme vařit pro děti, co jim chutná, budou to sladká jídla, hamburgery, hranolky a nejlépe bagety. To snad nepatří mezi tzv. zdravou výživu. Je pouze na rodičích, že dětem umožňují konzumovat pravidelně takové pokrmy a logicky pak děti nemají objektivní představy o tzv. normálním jídle, které se vaří ve školních jídelnách podle přísných kritérií, o nichž jsem se již zmínila výše. Jako zástupce školského stravovacího zařízení se musím řídit především požadavky orgánů, kompetentních určovat pravidla stravování dětí a mládeže. Co dětem chutná či nechutná, je pouze a jedině výsledek domácí stravy. Nikomu nechci sahat do svědomí, ale z 100 strávníků je zde 90 % spokojeno, že si mohou vybírat i z tzv. zdravých jídel. Rovněž ohledně přípravy bezlepkových pokrmů máme jen samé pochvalné informace.

Rodiče si také stěžují na personál jídleny, kdy kuchařky údajně nutí děti jíst jídla, která jim nechutnají - vracejí je ke stolu, když chce dítě jdlo vrátit. Co si o tom myslíte?
V tomto bodě mne velmi zaráží stížnost rodičů, že kuchařky nutí děti jíst jídla, která jim  nechutnají  a vracejí je ke stolu. Fakt, že zde v jídelně připravujeme denně 950 obědů a každá osoba z personálu jídelny je během výdeje obědů maximálně vytížena samotným výdejem obědů nebo v případě pomocných kuchařek odebíráním použitých talířů mnohdy se zbytky pokrmů, nemá čas se zabývat ještě údajným nucením dětí dojídat pokrmy. To je věc každého dítěte, které se přijde stravovat. Osobně mám zkušenosti, že naopak děti přijdou na oběd, „čipnou si“ (aby doma viděli, že oběd byl odebraný) a během 1 minuty předá nedotčený talíř do okénka pro likvidaci gastroodpadu a mytí inventáře. Myslím si, že pokud strávník ani neochutná oběd, nemá právo si stěžovat. Máme zde i takové chytráky, kdy vyjde najevo, že na oběd vůbec nechodí, peníze za ně jim propadají a doma pak tvrdí, že se to v jídelně zase nedalo - slušně napsáno - jíst nebo si dokonce vymýšlejí pokrmy dle svého uvážení a rodiče nás pak kontaktují, jak je možné, že vaříme jídla, která mají takovou „hroznou kvalitu“. Jelikož je možné si kontrolovat na e-jídelníčku kromě stavu konta strávníka i skladbu pokrmů, divím se rodičům, že věří dětem, aniž by se sami přesvědčili o pravdivosti jejich tvrzení. Do výchovy dětí by měla spadat rovněž kontrola od nich získaných informací. V mnohém by to zjednodušilo život a nemuseli bychom si zbytečně dokazovat dlouhým vysvětlováním, co je jasně dáno.

Další stížnosti jsou na možnosti vyzvedávání jídel, které je možné až po 14. hodině a také na to, že je mnohdy těžké jídlo přeobjednat či dohodnout se na zrušení, protože není mžné se do jídelny dovolat - většinu pracovní doby je puštěn záznamník. Můžete se k tomuto vyjádřit?
Ohledně odhlašování, přihlašování, změn v objednávkách a další jsou podrobně popsány na webu v sekci O nás, bod č. 4, ohledně vyzvedávání jídel jsou informace v bodě č. 10.  Stačí si vše důkladně nastudovat a bude hned jasno. Záznamník slouží v denních hodinách pro účely vzkazů. Kromě toho, že této chvíle, kdy  sepisuji  z mého pohledu zbytečně dlouhé vyjádření k údajným stížnostem, mám také provozní povinnosti, které si rozhodně žádají pohyb nejen po provozovně, ale také po úřadech a  institucích, kterým jsem jako ředitelka organizace odpovědná za provoz tohoto zařízení. Pokud se chce někdo dovolat, opět jsou na webu v bodě č. 4 popsány podrobně možnosti, jak si obědy odhlásit či přehlásit.

Jsou podle vás stížnosti rodičů objektivní?
Údajné stížnosti rodičů nepovažuji za objektivní, pokud nejsou ochotni prostudovat veškeré informace na našich webových stránkách a řídit se jimi. Informace slouží především pro rodiče, nikoliv pro personál, který své povinnosti musí dodržovat.  

Váš komentář

Pro vkládání komentářů se musíte přihlásit