Zdeněk Střihavka: Úroveň naší školy je velmi dobrá

Pro ředitele radotínské základní školy Zdeňka Střihavku bude letošní školní rok poslední v jeho funkci, kterou vykonává od roku 2009. Co nového žáky čeká? Budou ve škole noví učitelé? A co si myslí o šikaně? Více v našem rozhovoru.

Zdeněk Střihavka: Úroveň naší školy je velmi dobrá

Prázdniny skončily, jak jste si je užil?
Dovolenou jsem si po deseti letech, kdy se ve škole a v jejím okolí během letních měsíců realizovaly různé stavby a přestavby, užil velmi dobře, děkuji.
 
Během prázdnin se dokončovaly dvě významné stavební úpravy - nadstavba nad starou budovou základní školy a rozšíření školní jídelny. Podařilo se obě stavby dokončit a mohou se děti těšit na nové třídy a novou jídelnu?
Nástavba staré budovy byla dokončena na konci června a školní jídelna včetně přestavby varny kuchyně do konce srpna. Od 2. září bude vše k dispozici žákům a studentům.
 
Jaké konkrétní třídy budou v novém nejvyšším patře základní školy?
V nejvyšším patře staré budovy budou třídy 4.B, 4.C, 5.A a 5.B.
 
Je nadstavbou na nějakou dobu vyřešena kapacita základní školy, anebo bude v následujících letech pořeba další rozšíření?
V letošním školním roce bude mít škola cca 850 žáků. Díky přístavbě bude kapacita školy zvýšena ze současných 900 na 1020 žáků, což je na několik let dostatečná rezerva.
 
V průběhu loňska jste musel řešit akutní nedostatek učitelů (mateřské, onemocnění pedagogů atd.). Jak to vypadá s pedagogíckým sborem před začátkem školního roku? Bude učitelů dostatek? Přijali jste nějaké nové učitele?
V současné době máme pedagogický sbor kompletní. Do kolektivu byla přijata jedna učitelka na 1. stupeň a jedna na 2. stupeň.
 
Palčivým problémem v loňském roce byly také množící se případy šikany na základní škole. Jak budete šikanu řešit, jaká oatření jste přijali?
Šikana je třídními učiteli a vedením školy řešena ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí dvě výchovné poradkyně, školní psycholožka, speciální pedagog a metodička prevence.
 
Je podle vás šikana důsledkem inkluze?
Šikana není důsledkem inkluze. Děje se na školách v různé míře vždy. I za mých mladých let, kdy jsem navštěvoval základní školu jako žák, se tyto věci děly, ale nenazývaly se šikanou.
 
Jak to bude s programem "Začít spolu" na vaší škole. Bude pokračovat i v následujících letech?
Program "Začít spolu" je součástí našeho školního vzdělávacího programu od roku 2001. Každoročně se otevírá jedna třída s tímto programem na základě zájmu rodičů. Na kvalitě a jeho průběhu se podílí zkušená učitelka - metodik tohoto programu, která spolupracuje s centrem Step by Step ČR o.s.
 
Kvalita základních škol se mimo jiné měří podle toho, kolik se jejich žáků dostane na gymnázia. Jak jste spokojen se studijními výsledky žáků vaší školy? Kolik dětí loni dělalo zkoušky na gymnázium a koik se jich nakonec na gymply dostalo?
Myslím si, že úroveň naší školy je velmi dobrá. Na víceletá gymnázia se dostalo cca 70 procent žáků, kteří se na ně hlásili (z 5.ročníků celkem 7 žáků, ze 7. ročníků osm žáků). Na gymnázium po 9. třídě se hlásilo 13 žáků a dostalo se 10.
 
Na co se mohou těšit žáci v letošním školním roce? Co byste rád vzkázal dětem či jejich rodičům?
Po dokončení výstavby bazénu se mohou všichni žáci školy těšit na to, že od zří po celou dobu školní docházky budou mít třetí hodinu tělocviku - plavání.
 
A na co se těšíte vy? Podle našich informací bude letošní rok posledním ve vaší funkci. Je to tak? Kdy a jak se bude vybírat váš nástupce?
Těším se na své kolegy, na žáky se kterými se budu potkávat ve škole i mimo ni a zvláště na ty, které budu učit v 6. ročnících tělocvik. Do funkce ředitele na škole v Radotíně jsem byl jmenován 1.9.2009. K 31.7.2020 se této jmenované funkce vzdám a rád bych ve škole pokračoval na částečný úvazek jako učitel tělocviku. Nový ředitel bude vybrán na základě konkuzního řízení, které vypíše Rada Městské části Praha 16.
Fotogalerie

Váš komentář

Pro vkládání komentářů se musíte přihlásit