Karel Hanzlík: Radotín se mění z ryze průmyslové městské části na moderní místo uprostřed přírody

Letos v říjnu se budou konat komunální volby. Co se povedlo radnici za uplynulé období a jaké změny čekají Radotín v následujících letech? O tom jsme si povídali v již tradičním novoročním rozhovoru se starostou Městské části Praha 16 Karlem Hanzlíkem.    

Karel Hanzlík: Radotín se mění z ryze průmyslové městské části na moderní místo uprostřed přírody

Právě skončily vánoční svátky. Jak jste si je užil?
Užil jsem si je moc. Pro mě bylo svátkem už to, že jsem mohl být alespoň pár dní dohromady se svou rodinou. Po letech se k nám zase vrátil Ježíšek, naše malá byla ze Štědrého večera, stromečku a dárků nadšena. Bylo to moc milé. 

Takže jste se mohl alespoň na pár dní odpoutat od běžných starostí starosty...
Ano, je to tak. I když, přiznám se, že člověk po těch letech každý den myslí na to, co ho čeká, co se musí v nejbližších dnech a týdnech udělat a řešit.  

2021-06-18-vitani-obcanku-19.jpg
                                                                                                  Karel Hanzlík jako oddávající

Zůstaneme ještě u roku 2021, který byl poznamenán koronavirovou pandemií. Jak moc ovlivnila chod radotínské radnice? Co bylo nutné odložit či udělat jinak kvůli pandemie?
Samozřejmě, že nás pandemie zasáhla, ale na rozdíl od roku 2020 jsme na základě nabytých zkušeností řešili spoustu věcí preventivně, v předstihu. Kromě běžného chodu úřadu, kdy kvůli nemoci či karanténě museli být doma naši kolegové a museli jsme regulovat provoz, jsme byli bohužel nuceni odvolat celou řadu společenských a kulturních akcí. To mě moc mrzelo, protože vím, že se na naše tradiční akce Radotíňáci vždy velmi těší.

Předpokládám, že Radotínem se covid-19 prohnal podobně jako jinými městskými částmi. Sledovali jste statistiky, jak na tom Radotín je a byl v něčem výjimečný? Jak si například poradili s covidem v radotínském domově seniorů?
Situace s výskytem onemocnění se v Radotíně celou dobu ani nyní nijak neliší od okolních městských částí či jihozápadní oblasti Prahy. V případě klientů v pečovatelském domě jsem upřímně rád, že se nám naše seniory podařilo ochránit a velice brzo i zajistit jejich oočkování hned zkraje minulého roku. Dnes má drtivá většina již aplikovanou třetí, posilující dávku. Při této příležitosti musím poděkovat našim pečovatelkám za jejich skvělou práci a zodpovědnou péči o naše babičky a dědy v domě s pečovatelskou službou, ale i v terénu po Radotíně. 

Tak musíme věřit, že se letos konečně situace zlepší... Rok 2022 je pro vás jako starostu Radotína a také předsedu místního sdružení ODS zvláště důležitý, protože bude rokem volebním. Na podzim budete mít za sebou čtvrté volební období v čele radotínské radnice. Zeptám se na vaše pocity - jaký byl starosta Karel Hanzlík v roce 2006 a jaký v roce 2021?
Logicky, ten současný má rozhodně daleko víc zkušeností a je zbaven iluze, že se svojí prací může zavděčit všem radotínským občanům. 

Před třemi lety jste voličům předložili svůj program, kde jste konkrétně popsali, co chcete pro Radotín udělat. Jak se vám daří program plnit?
Ačkoliv jsme nabídli našim spoluobčanům poměrně ambiciózní volební program, musím říct, že s jeho plněním jsem velmi spokojen. Do konce volebního období zbývá ještě necelých deset měsíců a já mohu konstatovat, že zhruba z více jak osmdesáti procent máme náš volební program splněn.

Můžete být konkrétnější, co považujete za největší úspěch?
Za největší úspěch považuji to, že se nám i v době pandemické krize a razantnímu navyšování cen energií podařilo opět udržet vyrovnané hospodaření. Radotínská radnice bude i nadále bez jediné koruny dluhů! Přitom investiční akce nebyly v posledních třech letech nijak malé.  Je to díky tomu, že naše městská část patří v Praze k nejúspěšnějším příjemcům prostředků z dotačních titulů z evropských fondů a programů ministerstev (ve volebním období 2014-18 radotínská radnice získala přes 180 milionů korun, v tom aktuálním zatím necelých 100 miliónů – pozn. redakce). A právě díky úspěšným dotačním řízením se podařilo v Radotíně například vybudovat nové společensko-kulturní zařízení (Centrum Koruna), navýšit kapacitu 1. stupně základní školy, nové zázemí získala místní služebna Policie ČR či základní umělecká škola. A to zdaleka nebylo vše, co se nám v tomto posledním volebním obdobím podařilo. Dokončili jsme výstavbu krytého bazénu, v součinnosti se společností Veolia energy vybudovali novou moderní a ekologickou kotelnu na starém Sídlišti, dokončili poslední velkou etapu technické vybavenosti (kanalizace, plynofikace) v oblasti Lošetická/Zderazská. Radnice pokročila i v oblastech bezpečnosti či životního prostředí, a to například dalším rozšířením kamerového systému, zavedením uceleného systému svozu bioodpadu či navýšením počtu kontejnerových stanovišť na tříděný odpad.  

A co se dosud nepovedlo, nebo jaké body programu máte ještě před sebou?
Nejsou naplněny témata spojená s výstavbou budoucího centra jako je rozšířená nabídka služeb a především bydlení v naší městské části. Ale jak jistě veřejnost registruje, start výstavby je připraven a bude zahájen na jaře 2023. No a do konce volebního období bychom měli ještě stihnout výstavbu nové či z gruntu rekonstruované lávky přes Berounku, která, v případě že vše zdárně poběží, by měla být o letních prázdninách hotová. V létě bude ještě zahájena realizace nástaveb v mateřské škole na nám. Osvoboditelů, kterými zvýšíme kapacitu mateřinky o více jak 50 míst pro předškolní děti.  

20211216_150929.jpg
                                                                          
Na schůzi Zastupitelstva Hlavního města Prahy

Ve volbách v roce 2018 získala vaše ODS 72 procent hlasů, což byl výrazný úspěch. Co chcete udělat pro to, aby vám voliči dali znovu takovou důvěru? Přeci jen mohou být mnozí lidé otráveni například stavebními pracemi spojenými s rekonstrukcí železnice...
Ano, je to určitě nepříjemné. Sám dostávám od lidí nejrůznější stížnosti kvůli rekonstrukci železnice a nádraží. Trpělivě lidem vysvětluji, že modernizace trati i celé infrastruktury bylo akutně potřeba. Mohli jsme obstruovat a tyto stavební práce odsouvat, abychom měli klid, ale natolik jsme na radnici zodpovědní, že si uvědomujeme skutečnost, že další oddalování a nesoučinnost s investorem akce Správou železnic by mělo dopad do budoucna, kdy by situace při rekonstrukci byla pro okolí daleko komplikovanější a náročnější. Některé stížnosti jsou někdy až absurdní... Je potřeba se smířit s tím, že Radotín je historicky "postižen" tím, že jej protíná železnice. Troufám si ale tvrdit, že v roce 2023 práce na železnici v oblasti Radotína skončí, veškeré současné výtky ustanou. Budeme mít krásné moderní, bezpečné, bezbariérové nádraží. Spojení s centrem bude díky příměstským spojům, které budou ještě četnější než nyní, velmi rychlé a hlavně spolehlivé. U nádraží bude velkokapacitní zastřešené parkoviště, kde bude také zabezpečené stanoviště pro kola. Určitě budou naši občané spokojeni.  

Radotín ovšem bude čekat ještě další výstavba - nové centrum, kde vznikne dvě stě nových bytů...
Ano, projekt nového centra je plánován již od devadesátých let minulého století. Vlastně již v 60.tých letech se řešila zástavba plochy na místě po zbourané staré cementárně. Naštěstí se tento "socialisticko budovatelský" projekt podařilo realizovat jen asi z jedné třetiny a postavilo se pouze několik výškových paneláků na náměstí Osvoboditelů. Už v uvedených devadesátých letech bylo jasné, že lokalitu mezi železnicí a nákupním centrem Berounka bude nutné revitalizovat. Jsem rád, že se nám podařilo v rámci vypsané soutěže a nastavených podmínkek najít developera, který vyslyšel naše požadavky a připravil projekt moderního rezidenčního bydlení, které budou doplňovat nejrůznější služby. Myslím, že tento projekt posune Radotín z ryze průmyslové městské části na moderní místo uprostřed přírody.  

Vizualizace nového projektu vypadají moc pěkně, není ale těch bytů na Radotín až moc? Původně se uvažovalo, že vznikne kolem 140 bytů, teď jich má být zhruba 220. Budou v příštích letech dostačující kapacity školek, škol, obchodů, parkovacích míst?
Celková kapacita nového centra se nemění, developer se jen rozhodl místo větších bytů udělat více menších tak, aby byly cenově dostupnější. Je to logická reakce na situaci na trhu. Bez nového bydlení se nemůže obejít žádná moderní obec či městská část. My v Radotíně máme tu výhodu, že u nás nikde nevzniknou žádná velkokapacitní sídliště jako třeba ve Stodůlkách. Osobně předpokládám, že o nové byty budou mít zájem zejména občané z Radotína, tak jako to bylo u první etapy v lokalitě Na Betonce. Mnoho mladých rodin chce v Radotíně zůstat, protože se jim tu líbí. Bydlení v centru Radotína bude rozhodně velmi atraktivní… A co se týče kapacity školek a škol, jsme připraveni. Základní škola má novou nástavbu i rozšířenou jídelnu, školky čeká v letošním roce zahájení dalšího navýšení kapacity a nové obchodní prostory vzniknout právě v přízemních prostorách nových objektů.  

Už víte, s čím půjdete do voleb, můžete prozradit něco z připravovaného volebního programu? Na co se mohou naši občané těšit?
Volební program je teprve ve fázi příprav. Určitě víme, co v něm bude, ale v tuto chvíli nechci nic prozrazovat, dokud se na programu neshodneme s kolegy. Náš program je kolektivním dílem, o kterém dlouhodobě diskutujeme a pilujeme. Nikdy nestavíme vzdušné zámky, ani nepředkládáme nějaké populistické projekty a programy. Naši občané vědí, že to, co navrhujeme, také splníme.  

Necháváte se inspirovat i požadavky a přáními samotných občanů?
Rozhodně. Jsem neustále v kontaktu s lidmi, kteří se v Radotíně podílejí na chodu nejrůznějších organizací či institucí, spoluobčané mě navštěvují na radnici, dostávám písemné podněty. Mohu zodpovědně říci, že nepřivírám oči ani nad případnými výtkami, vždy se je snažíme s kolegy řešit. Ale samozřejmě, není možné vyhovět všem. To, co se líbí jednomu, se nemusí líbit druhému. Musíme se rozhodovat racionálně, a tak, abychom uspokojili zájmy a potřeby většiny našich spoluobčanů.  

101728054_2695407790696043_377884889288015872_n.jpg
                                                                                           Odměna po cyklistickém výkonu
Co je vlastně podle vás na politice nejtěžší?
Seriózní politika je především velká zodpovědnost vůči občanům. To není hra o hlasy voličů, jak se to může někomu zdát. Když sedíte v opozičních lavicích, tak můžete cokoli kritizovat bez jakýchkoli důsledků. Ale dají-li vám občané důvěru, víte, že musíte pracovat tak, abyste tu jejich důvěru nezklamali. Každý den, každou hodinu přemýšlíte o tom, co a jak udělat lépe, tak aby vaše rozhodnutí bylo co nejsprávnější. Já osobně jsem moc rád, že jsem toho mohl hodně pochytit od svých předchůdců, kterými byli bývalí starostové – pan Jiří Holub a paní Hana Žižková. Ti mě naučili, že politika není nic jiného než služba občanům.  

Jsme na začátku roku 2022. Co byste chtěl vzkázat svým Radotíňákům?
Mým milým Radotíňákům bych chtěl v prvé řadě především popřát v současné době tolik skloňované pevné zdraví. To je to nejdůležitější, co každý potřebuje. Dále, aby rok 2022 byl pro ně po všech stránkách úspěšný. Rovněž bych každému chtěl popřál, aby měl neustále kolem sebe blízké osoby, které dokáží druhému naslouchat a pomoci, když je potřeba. Samota je velice ubíjející. No a na závěr bych Radotíňákům chtěl popřát zdravý rozum a úsudek z důvodu, že se konají na podzim komunální volby. Ona schopnost být racionální a dokázat konfrontovat s jinými místy a uvědomit si, co vše v Radotíně máme, jak se říká u nosu, je podstatná a důležitá věc.

 

Váš komentář

Pro vkládání komentářů se musíte přihlásit
Jiri Lochman
Preji soucasnemu vedeni radnice v cele s Karlem Hanzlikem uspech v dalsich komunalnich volbach. Radotin se stal krasnym mistem pro zivot. Diky vsem za skvele odvedenou praci. Myslim, ze ostatni mestske casti nam mohou pouze zavidet, jak se nam tu dari.