Zdeněk Střihavka: Těším se na každý nový školní rok

Prázdniny končí, děti opět zasednou do školních lavic. Co nového čeká žáky Základní školy Praha-Radotín? Jak jsou na nový rok připraveni učitelé? O tom jsme si povídali s ředitelem školy Zdeňkem Střihavkou.

Zdeněk Střihavka: Těším se na každý nový školní rok

V průběhu loňského roku probíhala výstavba nových učebních prostor. V jaké fázi se stavba nachází?
Přístavba školy byla zkolaudována a slavnostní otevření proběhne v pondělí 4.9. v 9.00 hodin. Ve druhém patře byly vybudovány nové toalety. V prvním patře vznikly čtyři učebny, dva kabinety a také nové toalety. V přízemí byla zrekonstruována a nově vybavena pracovna dílen, z druhého patra se sem přesunula pracovna výtvarné výchovy a ve všech třech podlažích byly vybudovány toalety pro vozíčkáře. Dále byl vystavěn výtah, a díky tomu se budova druhého stupně stala bezbariérovou.
 
V další fázi výstavby by měla vzniknout nová aula a společenský sál. Kdy bude tato část stavby hotova?
Výstavba auly začala v polovině července. Do zahájení školního ruku byly provedeny práce, které zasahovaly do školních prostor. Dále bude stavba probíhat tak, aby minimálně narušovala provoz školy. Měla by být dokončena do konce roku 2017. Po dokončení stavby bude ještě probíhat vybavení sálu, s jeho zprovozněním počítáme na jaře 2018. Další stavbou, která také začala v polovině července, je vybudování kabinetu nad stávající šatnou školní jídelny. Tato akce by měla být dokončena dle harmonogramu na začátku října.
 
V průběhu prázdnin jste řešil problém s nedostatkem pedagogů. Podařilo se vám doplnit učitelský sbor a můžete prozradit, kdo jej posílil?
S nárůstem počtu žáků a tříd je třeba rozšířit pedagogický sbor. Podařilo se nám do zahájení školního roku získat všechny potřebné pracovníky na jednotlivé stupně. Na prvním stupni po odchodu na mateřskou dovolenou, výpovědi jedné učitelky ze zdravotních důvodů a další po výpovědi dohodou, nastoupily tři nové učitelky. Na druhém stupni, kde máme o 2 třídy více, jsme přijali učitele pracovních činností, dvě učitelky anglického jazyka, učitelku hudební výchovy a učitelku českého jazyka.
 
Proč je podle vašeho názoru tak těžké sehnat učitele do radotínské základní školy?
Problém nových pedagogů není jen problémem naší školy, je to problém celorepublikový. Starší zkušení pedagogové odcházejí do důchodu, část mladých absolventů po vystudování do školství vůbec nenastoupí a hledá si zaměstnání s lepším finančním ohodnocením.
 
Vaše škola byla jednou z prvních základních škol, která zavedla program "Začít spolu". Jak tento program po letech hodnotíte? Jaké mívají žáci výsledky v šestých třídách?
Program "Začít spolu" má své místo vedle klasické výuky. Výsledky žáků obou programů mají v jednotlivých ročnících stejné výstupy a při přechodu na druhý stupeň není rozdíl mezi žáky, kteří prošli těmito programy, protože některé prvky programu "Začít spolu" se na prvním stupni prolínají klasickou výukou.
 
Podle našich informací program Začít spolu bude škola rušit. Je to pravda, a pokud ano, z jakého důvodu?
Nevím, kde berete informace  o rušení tohoto programu. Ředitel školy by o tom měl vědět a já nic takového neplánuji. Program "Začít spolu" funguje na škole 16 let. Já zde začínám devátý rok své činnosti. Během svého působení jsem vytvořil pro tento program podmínky a zřídil funkci metodika tohoto programu. O tento program měli v minulých letech zájem hlavně rodiče žáků, kteří neměli trvalé bydliště v Radotíně. Během šestnácti let byly v ročníku maximálně dvě třídy s tímto programem. V posledních třech letech, kdy vzhledem k počtu dětí z Radotína nepřijímáme do prvních tříd žáky z jiných spádových oblastí, zájem rodičů naplnil vždy jen jednu třídu.
 
Kolik letos budete otevírat nových prvních tříd?
V letošním školním roce přišlo k zápisu 145 dětí, do pěti prvních tříd (jedna "Začít spolu") by mělo nastoupit 127 žáků.
 
Zvýšil se ve škole počet žáků v souvislosti s dostavbou nových bytů v Radotíně a tedy přistěhování desítel nových rodin?
Protože se noví obyvatelé do těchto bytů teprve stěhují, tak zatím ne.
 
Jak hodnotíte první rok inkluze, tedy začleňování dětí se speciálnimi potřebami do běžných tříd? Kolik těchto dětí bude navštěvovat radotínskou školu v tomto školním roce?
Začleňování žáků naše škola dělala již před zavedením inkluze a s různými dílčími problémy jí zvládáme.

Těšíte se na nový školní rok?
Těším se na každý nový školní rok.

 

 

 

 

 

Fotogalerie

Váš komentář

Pro vkládání komentářů se musíte přihlásit