Respektujme jeden druhého, jen tak přežijeme!

Respektujme jeden druhého, jen tak přežijeme!

19. 3. 2020

Nařízení vlády ČR – 19.3.2020

Dnes od půlnoci, platí pro všechny občany ČR, zákaz vycházení, bez toho aniž by neměli zakryté dýchací cesty!! Tím se myslí…..ústa a nos!! Myšleno, je také to, že si respirátor, nebo ústenku nasadíte před tím, než vyjdete ze svých domovních dveří, tím je myšleno, po opuštění bytu. Ano i na společné chodbě, či ve společných prostorách se můžete nekazit! Ti co bydlí v rodinných domech, by si respirátor, či ústenku měli nasadit po opuštění svého pozemku! To platí, ale i v případech když si sedáte k někomu do vozu, myšleno tím někoho s kým nesdílíte společnou domácnost! Berte to tak, že ,,VAŠE ROUŠKA CHRÁNÍ JEHO A JEHO ROUŠKA CHRÁNÍ VÁS“ tak to i je!

Je vidět, že někteří jsou si vědomi vážností situace a proto toto nařízení neberou na lehkou váhu! Najdou se mezi námi, ale bohužel i tací co kašlou, jak na sebe tak na ostatní! To jsou někteří z nás natolik tupí, že si neuvědomují, že opravdu tento vir neporazíme, jestliže se každý jedinec nebude chovat zodpovědně a ohleduplně? Prosím vás všechny, noste roušku, respirátor, nebo jen šátek či šálu tak, aby když náhodou kýchnete, nebo si odkašlete, zůstalo vše za touto vámi použitou bariérou.

Důvodem této fotoreportáže, není v žádném případě poukázat na to, jak směšně každý na fotografii v roušce vypadá, ale to jak zodpovědně k tomuto kroku právě tito zachycení lidé přistupují a na druhou stranu, jak jsou někteří naši spoluobčané omezení a bezohlední!!  Myslím si, že by MP, měla více, nežli jindy věnovat zpřísnit dohledovou činnost!! Dnes jsme tady, myslím tím na Starém sídlišti viděl, jen jednu strážnici MP a to ne při kontrole dodržování nošení ústenek!!   

Přeji vám i naší zemi, abychom byli zodpovědní, ohleduplní a všichni tuto situaci přežili.          

Autor: Karel Jiras
Fotogalerie