Radotínští letopisci slaví 101 let, výročí připomene výstava v knihovně

Ve středu 9. listopadu od 18:30 proběhne vernisáž letopisecké výstavy v Místní knihovně Radotín. K vidění bude do konce roku. U příležitosti výročí letopisců vznikla rovněž brožura, která bude k dispozici na výstavě. A co že se to vlastně slaví?

Radotínští letopisci slaví 101 let, výročí připomene výstava v knihovně

První předchůdce dnešní letopisecké komise vznikl roku 1921 v souvislosti s novým zákonem, který zaváděl povinnost psát obecní kroniky. Tehdejší letopisecká komise tak dostala za úkol Kroniku obce Radotín vést. Současná Letopisecká komise Radotín na činnost prvorepublikových archivářů navazuje, dnešní záběr činnosti komise je však výrazně rozsáhlejší.

Činnost původních letopisců skončila po komunistickém převratu v roce 1948. Příležitost obnovit spolek lidí zabývajících se historií Radotína přineslo politické uvolnění v 60. letech. Především zásluhou radotínského lékárníka Bohumila Männchena byl roku 1970 ustaven Letopisecký aktiv. Tvorba obecní kroniky už tehdy nebyla jedinou náplní činnosti letopisců, členové aktivu bádali v archivech, pořádali přednášky a výstavy.

Další rozmach činnosti radotínských letopisců přineslo období po sametové revoluci v roce 1989. Informacemi o radotínské historii se začaly plnit stránky radotínského časopisu Šemík, či později založených Novin Prahy 16.  

Ve vedení letopisecké komise vystřídal Bohumila Männchena v roce 1991 František Chaloupka, o čtyři roky později pak Jaroslav Sojka ml. Ten stál v čele komise do roku 2006, kdy jej vystřídal radotínský radní Petr Binhack. Na jeho činnost navázal v roce 2018 Miroslav Moravec, od roku 2021 je předsedkyní letopisecké komise bývalá vedoucí radotínské knihovny Irena Farníková. Během existence letopisecké komise prošla jejími řadami řada dalších členů, kteří by si zasloužili uvést, zmiňme alespoň kronikáře a pedagoga Josefa Ježka, MUDr. Miroslava Dlouhého, autora 198 článků o historii Radotína v časopisu Šemík, či Karla Dušánka, dlouholetého radotínského archiváře. (Nejen osobnostem letopisecké komise se věnuje již zmíněná výstava v radotínské knihovně).

Už sama existence letopisecké komise v Radotíně je značným unikátem. V celém Česku totiž funguje pouhých 42 letopiseckých komisí. V Praze pracují, krom radotínských letopisců, pouze dvě další komise, na Praze 14 a v Klánovicích. Bohatší je na letopisce Poberouní, letopisecké komise pracují v Černošicích, v Řevnicích nebo v Berouně.

Současnou letopiseckou komisi tvoří 12 členů, kteří se snaží bohatou a zajímavou minulost Radotína přibližovat svým spoluobčanům i “přespolním“ zájemcům. Radotínští letopisci v letošním roce uspořádali 4 přednášky; večer s paleontologem a geologem Štěpánem Rakem, přednášku o sv. Ludmile vedenou historikem Jakubem Izdným, přednášku historika Karla Sklenáře o Josefu Macháčkovi a přednášku „Legie a radotínští legionáři“.  Pod záštitou letopisců proběhly čtyři komentované vycházky Radotínem (jedna pro širokou veřejnost, jedna pro ukrajinské uprchlíky a dvě pro děti z radotínské základní školy) či výstava o sv. Ludmile na dvoře Kulturně komunitního centra Koruna. Členové letopisecké komise se podíleli rovněž na přípravách nové radotínské naučné stezky.

Na výstavě věnované Letopisecké komisi v radotínské knihovně se zájemci dozví řadu dalších zajímavostí o činnosti zdejších letopisců, na výstavě (či na internetu) bude navíc k dispozici brožura, kterou letopisci ke svému výročí připravili. Stránky této brožury jsou věnovány významným osobnostem z řad komise a historii Radotína, a navíc dávají nahlédnout do širokého spektra oblastí, kterým se letopisci věnují. Čtenáři se tak dozví například o zapomenutých pomníčcích v lesích nad Radotínem či o známých i méně známých filmech, které se v Radotíně natáčely.

Výstavu zahájí vystoupení žáků místní Základní umělecké školy, k dispozici bude i občerstvení.

Všichni jsou srdečně zváni!
Jan Lukavský, člen LPK

Více informací naleznete na https://www.letopisciradotin.cz/

Váš komentář

Pro vkládání komentářů se musíte přihlásit