Tip na krásný výlet: Svatý Jan pod Skalou

Na toto zajímavé a v období babího léta i kontrastně nádhernné místo se můžete vydat hned několika způsoby. Jedním je vlastní vozidlo v podobě čtyřkolového miláčka a nebo za slunného počasí je z Radotína i hezká projížďka na jednostopém vozidlu, tedy mopedu či motorky. Nebo se dá jet vlakem z nádraží v Radotíně do obce Srbsko, tam také vystoupíte, stejný název nese i nádraží.

Tip na krásný výlet: Svatý Jan pod Skalou

Pro otrlejší mám ještě jeden tip, a to jet vlakem až do stanice Karlštejn a po turistické stezce dojít až do samotného Jana pod Skalou. V obci se nachází starý, udržovaný hřbitov, ve kterém se nachází i Kaple svatého Maxmiliána, která zde stojí již od roku 1849. Součástí kaple je i krypta. Sem stojí za to zajít, i když pro někoho to může být poněkud skličující.
Najdete zde několik rodinných domků, které také něco pamatují, dokonale se sem ale hodí a zapadají do celkového rázu obce i krajiny. Obec leží v chráněné krajinné oblasti Českého krasu.
Dále tu najdete Klášter Svatý Jan pod Skalou. Poustevník svatý Ivan se zde podle pověsti usadil zhruba v polovině 9. století. První písemná zmínka o místě pochází z roku 1030, kdy kníže Břetislav I. daroval kapli sv. Jana benediktinskému klášteru Ostrov u Davle, který zde v polovině 11. století u jeskyně svatého Ivana založil dceřiný klášter. Roku 1310 zde bylo zřízeno proboštství. V době husitských válek, v roce 1420, se do sv. Jana uchýlili benediktinští mniši z kláštera na Ostrově poté, co byl poničen a vydrancován. Roku 1517 zde bylo založeno opatství.
Kostel Narození sv. Jana Křtitele a jeskyně sv. Ivana. Raně barokní stavba z let 1657-1661 podle plánů C. Luraga s bohatou vnitřní výzdobou. Uprostřed kostela stojí náhrobek sv. Ivana, kde je umístěna schránka se světcovými ostatky. Kostel je propojen se starým skalním kostelem – jeskyní sv. Ivana. V části skalního kostela je zachována přirozená travertinová jeskyně, zdobená původní krápníkovou výzdobou. Hned vedle kostela, pod oknem Ivanovy jeskyně vyvěrá silný pramen léčivé vody, Pramen svatého Ivana.

V kostele se nacházejí jeskynní prostory, v nichž podle legendy žil a byl pochován v 9. století poustevník Ivan, syn polabského (obodritského) knížete Gostimysla (zkoumání kosterních pozůstatků potvrdilo, že kostra je tisíc let stará, že to byl muž, který žil dlouho ve vlhku a živil se vegetariánsky). Místními lidmi byl od začátku považován za svatého a za prvního českého světce, ještě před sv. Ludmilou a sv. Václavem.

Nejkrásnější ve Svatém Janu je impozantní vápencová Svatojánská skalní stěna, která se vypíná do výšky 210 m nad okolní terén a dominuje tak celému okolí. Asi v polovině cesty na skálu, na ostrohu nad údolím, je barokní kaple Sv. Kříže z roku 1714.

V obci je hřbitov s kaplí svatého Maxmiliána v neogotickém slohu, kterou projektoval Bernhard Grueber. V kryptě kaple se nachází rodinná hrobka Bergerů. Kapli s rodinnou hrobkou dal postavit v letech 1847–1849 JUDr. Maxmilián Berger, předseda spolku pro postavení Národního divadla v Praze.

Svatým Janem protéká potok Loděnice, místně nazývaný Kačák, který na svém zbývajícím toku k ústí do Berounky proráží pod kopcem Třesina u nedaleké vesnice Hostim ukloněné souvrství devonských vápenců a vytváří působivou skalní stěnu. Při větších deštích se jindy tichý potůček dokáže rozvodnit a krátce zaplavit můstek i okolní komunikaci. V nedaleké trampské osadě Fort Adamson vznikla populární píseň „Kačák hučí jak Mississippi“.

Tak to je něco málo k tomuto zajímavému místu a zbytek je jen na vás, na kopec s křížem musíte vylézt sami, když už budete na kopci a užijete si krásný výhled, můžete se projít i po stezce, která vede až ke skanzenu s vláčky, kde se můžete nechat svézt a podívat se do části důlní štoly a prohlédnout si hornické mini museum. 

Fotogalerie

Váš komentář

Pro vkládání komentářů se musíte přihlásit